Како да го промените прикажаното име на вашите Galaxy Buds?

Откако ќе ги поврзете Galaxy Buds со вашиот уред, може да ги поставите слушалките како што сакате со помош на апликацијата Galaxy Wearable. Една од функциите кои ги нуди оваа апликација е промена на прикажаното име на Galaxy Buds на вашиот уред. 

Приказ на различни комплети на Galaxy Buds во нивните кутии за полнење.

Пред да дознаете како да го промените името на вашите Galaxy Buds, треба да знаете како да ја преземете Galaxy Wearable, апликацијата што ќе ви овозможи да ги користите, приспособите и конфигурирате вашите слушалки Buds. За да ја преземете апликацијата, следете ги овие чекори:

Приказ на екранот со апликации со допирање на иконата „Galaxy Store“. Приказ на екранот со апликации со допирање на иконата „Galaxy Store“.

Чекор 1. Отворете ја апликацијата "Galaxy Store".

Приказ на почетниот екран на Galaxy Store со допирање на иконата со лупа. Приказ на почетниот екран на Galaxy Store со допирање на иконата со лупа.

Чекор 2. Допрете ја иконата со лупа во горната десна страна на екранот.

Приказ на екранот за пребарување со истакната опција „Galaxy Wearable“. Приказ на екранот за пребарување со истакната опција „Galaxy Wearable“.

Чекор 3. Во лентата за пребарување, напишете го името на апликацијата и допрете ја опцијата „Galaxy Wearable“.

Приказ на екранот на „Апликации“ и „Теми“ со допирање на иконата за инсталација.  Приказ на екранот на „Апликации“ и „Теми“ со допирање на иконата за инсталација.

Чекор 4. Допрете ја иконата за инсталација.

Слика со преземената апликација и допир на иконата за репродуцирање. Слика со преземената апликација и допир на иконата за репродуцирање.

Чекор 5. Кога преземањето ќе заврши, допрете ја иконата за репродуцирање за да ја отворите апликацијата преку Galaxy Store или одете на екранот со апликации и допрете на логото „Galaxy Wearable“.

Како да го промените името на вашите Galaxy Buds

Откако ќе ги поврзете Galaxy Buds со вашиот уред, може да го промените прикажаното име на безжичните слушалки преку апликацијата Galaxy Wearable следејќи ги овие чекори: 

Приказ на екранот на апликацијата Galaxy Wearable со поврзани Galaxy Buds и истакната опција „Поставки за слушалките“. Приказ на екранот на апликацијата Galaxy Wearable со поврзани Galaxy Buds и истакната опција „Поставки за слушалките“.

Чекор 1. Отворете ја апликацијата Galaxy Wearable и допрете на „Поставки за слушалките“.

Приказ на екранот за „Поставки за слушалките“ со истакната опција „За слушалките“. Приказ на екранот за „Поставки за слушалките“ со истакната опција „За слушалките“.

Чекор 2. Допрете на „За слушалките“.

Приказ на екранот за „За слушалките“ со истакната опција „Уреди“. Приказ на екранот за „За слушалките“ со истакната опција „Уреди“.

Чекор 3. Изберете „Уреди“ и именувајте ги вашите Galaxy Buds онака како што сакате.

Приказ на скок-прозорецот со истакната опција „Преименувај“. Приказ на скок-прозорецот со истакната опција „Преименувај“.

Чекор 4. Допрете на „Преименувај“.

Благодариме за повратните информации