Како да поврзете Galaxy Buds со паметен телефон

Galaxy Buds се вистински безжични слушалки што ви овозможуваат да слушате секој тип звук од вашиот телефон, како на пример музика, аудиодатотеки, известувања итн., лесно и безжично. Може да поврзете Galaxy Buds со вашиот паметен телефон за веднаш да започнете со уживањето на овој корисен уред. 

Приказ на рака што држи Galaxy Buds во нивната кутија.

Galaxy Buds се поддржани од уреди со Android™, а некои модели, како на пример Galaxy Buds+ и Galaxy Buds Live, исто така се поддржани од iOS™, ако вашиот iPhone е 7 или понов. За да ги користите, мора да ги спарите Buds со вашиот уред. Штом вашите Galaxy Buds / Galaxy Buds+ / Galaxy Buds 2 / Galaxy Buds Live / Galaxy Buds Pro се постават и се спарат, сè што треба да направите е да ја отворите кутијата за полнење и уредите автоматски ќе се поврзат. 

Имајте предвид: Доколку вашите Galaxy Buds не се спарат во рок од три минути по отворањето на кутијата за полнење, тие ќе престанат активно да се спаруваат. Затворете ја и потоа повторно отворете ја кутијата за повторно да започнете со спарување.

Со паметен телефон Samsung:

За да поврзете Galaxy Buds со вашиот паметен телефон Samsung, мора да ја преземете апликацијата SmartThings и апликацијата Wearable, потоа следете ги следниве чекори: 

1 Ставете ги Galaxy Buds во нивната кутија и затворете ја и повторно отворете ја.
2 Активирајте SmartThings и допрете на опцијата „Поврзи“ од појавниот прозорец.
Приказ на екран на телефонот S22 со екран на појавниот прозорец на Galaxy Buds2 и нагласената опција „Поврзи“.

Сега Galaxy Buds се спарени со вашиот паметен телефон. Штом вашите Galaxy Buds се поврзале, тие автоматски ќе се обидуваат и ќе се поврзуваат со вашиот уред секојпат кога ќе ја отворите кутијата за полнење додека слушалките се внатре.

 

Со паметен телефон што не е Samsung Android™:

За да ги поврзете вашите Galaxy Buds со паметен телефон што не е Samsung Android™, мора да ја преземете апликацијата Galaxy Wearable од Google™ Play Store, па следете ги следниве чекори:

1 Ставете ги Galaxy Buds во нивната кутија за полнење и затворете ја и повторно отворете ја. Buds ќе преминат во режим на спарување.
2 Отворете ја апликацијата Galaxy Wearable и пребарајте Buds.
3 Следете ги упатствата на екранот и инсталирајте Galaxy Buds Manager.
4 Сега Galaxy Buds се спарени со вашиот паметен телефон што не е Samsung Android™.

Со уред со iOS™: 

1 Ставете ги Galaxy Buds во нивната кутија за полнење и затворете ја и повторно отворете ја. Buds ќе преминат во режим на спарување.
2 Одете во поставувања на уредот во вашиот уред со iOS™.
3 Допрете на „Bluetooth“ и осигурете се дека функцијата е вклучена.
4 Buds ќе бидат во делот „Други уреди“. Допрете на нив за да ги поврзете Buds со вашиот уред со iOS™.

Исто така, може да ги спарите вашите Galaxy Buds рачно со телевизор или компјутер: 

1 Ставете ги Galaxy Buds во увото.
2 Допрете и задржете ги подлогите за допир на двете слушалки. Слушалките ќе преминат во режим на спарување и ќе слушнете звук.
3 Одете во поставувањата за Bluetooth на вашиот уред и пребарајте Galaxy Buds.

Имајте предвид: За спарување, Bluetooth треба да е вклучен на уредот што не е со Android™. Локацијата на поставувањата за Bluetooth и чекорите за спарување нов уред ќе се разликуваат, зависно од вашиот уред. Погледнете ги упатствата на уредот за повеќе детали.

Влезете во поставувањата за Galaxy Buds за да ги поставите слушалките по желба:

Приказ на екранот на Galaxy Wearable со нагласена икона за мени. Приказ на екранот на Galaxy Wearable со нагласена икона за мени.

Чекор 1. Отворете ја Galaxy Wearable и кликнете на иконата за мени.

Приказ на екранот на Galaxy Wearable со нагласен уред со „Galaxy Buds2“. Приказ на екранот на Galaxy Wearable со нагласен уред со „Galaxy Buds2“.

Чекор 2. Изберете Galaxy Buds од списокот на уреди.

Приказ на екранот на Galaxy Wearable со поврзани Galaxy Buds2 и нагласената опција „Поставувања за слушалки“. Приказ на екранот на Galaxy Wearable со поврзани Galaxy Buds2 и нагласената опција „Поставувања за слушалки“.

Чекор 3. Допрете на „Поставувања за слушалки“.

На екранот за поставувања за слушалки, може да поставите неколку аспекти од вашите Buds по желба:

 • Стабилизатор: Изберете го својот режим на стабилизатор помеѓу „Засилување на басот“, „Меко“, „Динамично“, „Јасно“ и „Засилување на високите тонови“.
 • Читајте ги известувањата гласно: Вклучете ја оваа карактеристика за да ги слушате известувањата од телефонот на слушалките.
 • Беспрекорно поврзување на слушалките: Префрлете се брзо на уредите во близина без исклучување на слушалките или вклучување на режимот на спарување.
 • Откривање во уво: Вклучете ја оваа карактеристика за да репродуцирате повици преку слушалките кога ви се во ушите и преку телефонот кога не се.
 • Тест за вклопување на слушалките: Може да го проверите вклопувањето на вашата слушалка за да го извлечете максимумот од вашите Buds. Само ставете ги слушалките и допрете на „Започни“.
 • Користете звук од околината за време на повиците: Вклучете ја оваа карактеристика за да си го слушате сопствениот глас јасно кога сте на телефон.
 • Labs: Овде може да избирате помеѓу „Допрете двапати на работ на слушалката“ и „Режим на играње“.

Може да ја контролирате целата музика од вашите Galaxy Buds благодарение на карактеристиката „Контрола на допир“. Ако ја вклучите оваа карактеристика, може да ги користите прстите за да управувате со музиката и повиците само со допирање на слушалките. Ова е она што може да го правите користејќи ја подлогата за допир на Buds:

Слушање музика:

 • Допрете: Пуштате или паузирате песна.
 • Допрете двапати: Пуштате следна песна.
 • Допрете трипати: Пуштате претходна песна.
 • Допрете и држете: Може да поставите опција за стандарден допир за секоја слушалка, вклучително „Bixby“ и „Намалување и засилување на звукот“.

 

За време на повик:

 • Допрете двапати: Одговарате на повик или го завршувате повикот.
 • Допрете и држете: Одбивате повик. 

Благодариме за повратните информации

Code to Open Chat Window