Како да ги подобрите вибрациите на уредот Galaxy S22

Во серијата Galaxy S22 е додадена нова карактеристика за да овозможи виртуелен звук од звучникот кога уредот прима дојдовен повик во режим на вибрации.

Екран за опцијата Звуци и вибрации.

За да овозможите звук на вибрации за дојдовни повици, следете ги чекорите во продолжение:

Чекор 1. Екран за поставки. Изберете ја опцијата „Звуци и вибрации“. Чекор 1. Екран за поставки. Изберете ја опцијата „Звуци и вибрации“.

Чекор 1. Допрете на Поставки, а потоа изберете „Звуци и вибрации“.

Чекор 2. Изберете ја опцијата „Јачина на вибрации“. Чекор 2. Изберете ја опцијата „Јачина на вибрации“.

Чекор 2. Допрете на „Јачина на вибрации“.

Чекор 3. Овозможете ја опцијата „Звук за вибрации за дојдовни повици“. Чекор 3. Овозможете ја опцијата „Звук за вибрации за дојдовни повици“.

Чекор 3. Овозможете „Звук за вибрации за дојдовни повици“.

Ако сè уште немате доволно вибрации на уредот и по овозможувањето звук на вибрации за дојдовни повици, треба да го земете предвид следново:

  • Ако мобилниот уред е поврзан со други уреди, како на пример часовник/мали слушалки/слушалки/BT звучник, режимот на Звук на вибрации нема да работи.​
  • Режимот за звук на вибрации работи во основната „апликација на телефонот Samsung“, но нема да работи на аларми или апликации од 3-ти страни.

Благодариме за повратните информации

Code to Open Chat Window