Што е режим на Штедење енергија на телефонот Galaxy?

Мора да ги имате потребните алатки за да уживате во вашиот уред Galaxy колку што е можно подолго. Една од најважните карактеристики која ќе ви помогне да го постигнете ова е режимот на Штедење енергија. За да дознаете повеќе за оваа карактеристика, прочитајте подолу.

Приказ на иконата за Штедење енергија и преклопното копче до паметен телефон што се полни со 92% батерија.

Режимот на Штедење енергија е алатка што ви помага да го продолжите работниот век на батеријата на уредот Galaxy со оневозможување на одредени функции, карактеристики или дури и апликации, онака како што сакате. Доколку сакате да го активирате режимот на Штедење енергија, следете ги овие чекори:

1 Отворете го менито со поставувања за уредот и допрете на „Грижа за батерија и уред“.
2 Допрете ја опцијата „Батерија“.
3 Допрете го преклопното копче веднаш до опцијата „Штедење енергија“ за да го активирате режимот на Штедење енергија.
Приказ на менито „Батерија“ со истакната опција „Штедење енергија“.

Исто така, може да го активирате режимот на Штедење енергија со допирање на зборовите „Штедење енергија“. Потоа, на следниот екран ќе се појави секоја опција, која започнува со копче „Исклучено“ и „Вклучено“ со кое можете лесно да го активирате режимот на Штедење енергија.

Режимот на Штедење енергија ви дава неколку опции што ќе ги приспособите онака како што претпочитате. Едноставно допрете го преклопното копче веднаш до карактеристиката што сакате да ја активирате.

Приказ на екранот „Штедење енергија“ со вклучени преклопни копчиња „Опции за штедење енергија“.

Достапни опции се:

  • „Исклучи Always On Display“.
  • „Ограничи брзина на CPU на 70%“.
  • „Намали осветленост за 10%“.
  • „Исклучи 5G“.
  • „Ограничи апликации и Почетен екран“.

Да. Една од најважните карактеристики на режимот на Штедење енергија е можноста да се намали бројот на апликации достапни за користење кога е активиран режимот на Штедење енергија.

Поставки → Батерија и грижа за уред → Батерија → Штедење на енергија → Допрете го преклопното копче  на опцијата Ограничи апликации и Почетен екран.

Доколку сакате да додадете апликации кога е активиран режимот на Штедење енергија, следете ги овие чекори:

1 Пред активирање на режимот на Штедење енергија, погрижете се да ја активирате последната опција во менито „Штедење енергија“ - „Ограничи апликации и Почетен екран“.
2 Активирајте го режимот на Штедење енергија со поставување на преклопното копче на „Вклучено“.
3 Кога ќе го активирате режимот на Штедење енергија, вашиот телефон ќе го прикаже почетниот екран. Тука ќе можете да ги видите стандардните апликации кои ги користите и да додадете повеќе апликации со допирање на иконите за додавање апликации.
Приказ на почетниот екран со активиран режим на Штедење енергија и истакната икона за додавање апликации.

Доколку сакате да отстраните апликации кога е активиран режимот на Штедење енергија, следете ги овие чекори:

Приказ на почетниот екран со активиран режим на Штедење енергија и истакната икона за повеќе опции. Приказ на почетниот екран со активиран режим на Штедење енергија и истакната икона за повеќе опции.

Чекор 1. На почетниот екран, допрете ја иконата за повеќе опции во горниот десен дел на екранот.

Приказ на почетниот екран со допирање на опцијата „Уреди“. Приказ на почетниот екран со допирање на опцијата „Уреди“.

Чекор 2. Допрете на „Уреди“.

Приказ на почетниот екран со допирање на иконата за бришење. Приказ на почетниот екран со допирање на иконата за бришење.

Чекор 3. Изберете ја опцијата што сакате да ја отстраните и допрете ја иконата за бришење.

Приказ на почетниот екран со истакната опција „Готово“. Приказ на почетниот екран со истакната опција „Готово“.

Чекор 4. Кога ќе завршите со уредување на менито, допрете на „Готово“.

Имајте предвид: Овој метод може да е различен во зависност од вашиот уред.

Благодариме за повратните информации

Code to Open Chat Window