Што да направите ако копчињата на уредот Galaxy прекинат да функционираат

Ако не можете да го нагодите звукот на уредот со помош на копчињата за Гласност или да го исклучите уредот со Страничното копче, прво треба да откриете дали е софтверска или хардверска грешка. Следете го водичот подолу за да ги решите проблемите со неисправност на копчињата.

Пред да се обидете со препораките дадени во продолжение, задолжително проверете дали софтверот на уредот и поврзаните апликации се ажурирани до најновата верзија. За ажурирање на софтверот од мобилниот уред, постапете според следниве чекори:

Чекор 1. Одете на Settings (Поставки) > Software update (Ажурирање на софтверот).

Чекор 2. Допрете на Download and install (Преземи и инсталирај).

Чекор 3. Следете ги упатствата на екранот.

Поставете дијагноза за проблемот со апликацијата Samsung Members

Прво треба да ја утврдите причината за неисправност на копчињата на уредот. Проверете дали футролата или туѓа нечистотија блокира притискање на копчињата.

Ако проблемот во уредот е предизвикан од хардверот, препорачуваме да појдете во центарот за поддршка. Но, пред да закажете во сервисот, извршете дијагноза за да видите што ја предизвикува неисправноста на копчињата. Следете ги чекорите подолу за да дознаете што предизвикува проблем.

Отворете ја апликацијата Samsung Members Отворете ја апликацијата Samsung Members

Чекор 1. Отворете ја Samsung Members. Ако апликацијата не е инсталирана на уредот, може да ја преземете од Galaxy Store.

Побарајте помош од Samsung Members Побарајте помош од Samsung Members

Чекор 2. Изберете Доб. помош.

Види тестови во Дијагностика на Samsung Members Види тестови во Дијагностика на Samsung Members

Чекор 3. Изберете Види тестирања.

Допрете на копчињата во Дијагностика Допрете на копчињата во Дијагностика

Чекор 4. Изберете Копчиња и следете ги упатствата на екранот.

Појдете во сервисниот центар ако треба да се преземат мерки Појдете во сервисниот центар ако треба да се преземат мерки

Чекор 5. Ако се појави пораката Потребно е дејство на екранот, препорачуваме да појдете во нашиот сервисен центар.

Ако апликацијата Samsung Members не утврди проблем во хардверот со копчињата, обидете се да ги ресетирате сите поставки за да го решите проблемот.

Општо управување во Поставки Општо управување во Поставки

Чекор 1. Одете на Поставувања, а потоа во Општо управување.

Изберете Ресетирај Изберете Ресетирај

Чекор 2. Изберете Ресетирање.

Изберете Ресетирај за сите поставки Изберете Ресетирај за сите поставки

Чекор 3. Изберете Ресетирај ги сите поставувања.

Допрете на Ресетирај ги поставките Допрете на Ресетирај ги поставките

Чекор 4. Допрете на Ресетирај поставувања.

Проверете ги информациите и допрете на Ресетирај Проверете ги информациите и допрете на Ресетирај

Чекор 5. Проверете ги информациите на екранот и допрете на Ресетирај.

Забелешка:

  • Ако ги Ресетирај ги сите поставувања, податоците нема да ви се избришат.

Забелешка: сликите од екраните на уредот и менијата може да се разликуваат зависно од моделот на уредот и верзијата на софтверот.

Како да ја користите апликацијата Samsung Members

Ако забележувате тешкотии со мобилните телефони, таблетите или преносни уреди од Samsung, може да ни испратите прашање во апликацијата Samsung Members. Дознајте повеќе за испраќањето извештај за грешка.

Благодариме за повратните информации