Зошто ми успорува телефонот и како да го забрзам?

Паметните телефони може да успорат, да замрзнат или да паднат од различни причини. Веројатните причинители се исполнетиот мемориски простор и застарениот софтвер. Еве неколку совети за да го вратите телефонот до нормално работење.

Забелешка:

  • сликите на екранот и ставките од менито се разликуваат зависно од моделот и верзијата на софтверот.

Со ослободувањето простор, телефонот може да работи подобро. Отстранете ги датотеките и апликациите што треба да се исчистат со помош на Грижа за уредот.

грижа за батеријата и уредот грижа за батеријата и уредот

➊ Одете на „Settings“ (Поставувања) и допрете на „Battery and device care“ (Батерија и грижа за уред)

грижа за меморискиот простор грижа за меморискиот простор

➋ Допрете на „Storage“ (Меморија)

проверете ги и избришете ги податоците од меморискиот простор проверете ги и избришете ги податоците од меморискиот простор

➌ Проверете го меморискиот простор и изберете ги датотеките и апликациите што сакате да ги избришете. Исчистете ги од телефонот.

Забелешка:

  • ако не гледате опција за бришење/деинсталирање, датотеките/апликациите му се потребни на оперативниот систем и е безбедно да се чуваат.

Брзината на уредот може да се намали кога работат апликации во заднина. Одржувајте го уредот во оптимални работни услови со Optimization (Оптимизација).

грижа за батеријата и уредот грижа за батеријата и уредот

➊ Одете на „Settings“ (Поставувања) и допрете на „Battery and device care“ (Батерија и грижа за уред)

грижа за меморијата грижа за меморијата

➋ Допрете на „Memory“ (Меморија)

опцијата за грижа на меморијата ќе изврши чистење сега опцијата за грижа на меморијата ќе изврши чистење сега

➌ Кликнете на копчето „Clean now“ (Исч. сега) за да ослободите меморија

СОВЕТИ

Сакате да затворите само одредени апликации?

Одете на „Memory“ (Меморија) и допрете на „Apps not used recently“ (Апликации што не се користени во скоро време). Изберете ги апликациите што сакате да ги „Force stop“ (Запрете присилно)

присилно затворање на апликациите што не се користени во скоро време присилно затворање на апликациите што не се користени во скоро време

СОВЕТИ

Додајте ја графичката контрола Грижа за уредот и лесно оптимизирајте го телефонот

Извлечете максимум од телефонот со графичката контрола Грижа за уредот. Само допрете на копчето „Optimize“ (Оптимизирај) на почетниот екран од графичката контрола за да почнете со ослободување простор.

грижа за оптимизирање на уредот со графичка контрола грижа за оптимизирање на уредот со графичка контрола

СОВЕТИ

Дијагностика со Samsung Members

Притиснете на апликацијата Samsung Members, па на картичката „Diagnostics“ (Дијагностика) за да започнете моментално или на картичката „Get help“ (Побарај помош) и изберете „Diagnostics“ (Дијагностика).
Потоа, проверете ја состојбата на телефонот и како да преземете мерки.

побарајте помош за дијагностика за состојбата на уредот побарајте помош за дијагностика за состојбата на уредот

Ажурирањето на софтверот до најновата верзија може да помогне за подобрување на перформансите на уредот затоа што ја зголемува компатибилноста и овозможува поправање грешки, но и безбедносни крпеници.

За да проверите дали има ажурирање на софтверот, одете на „Settings“ (Поставувања) и допрете на „Software update“ (Ажурирање софтвер). Потоа, допрете на „Download and install“ (Преземете и инсталирајте).

Проверете ја верзијата на софтверот

Поставки За телефонот Поставки За телефонот

➊ Одете на „Settings“ (Поставувања) и допрете на „About phone“ (За телефонот)

информации за софтверот информации за софтверот

➋ Допрете на „Software information“ (Информации за софтверот)

проверете ја тековната верзија на софтверот во уредот проверете ја тековната верзија на софтверот во уредот

➌ Проверете ја тековната верзија на софтверот во уредот

Ажурирајте го софтверот

Поставки за ажурирање на софтверот Поставки за ажурирање на софтверот

➊ Одете на „Settings“ (Поставувања) и допрете на „Software update“ (Ажурирање софтвер)

Преземање и инсталирање на ажурирањето за софтверот Преземање и инсталирање на ажурирањето за софтверот

➋ Изберете "Download and install" (Преземете и инсталирајте)

Најнова верзија на софтверското ажурирање Најнова верзија на софтверското ажурирање

➌ Оставете го софтверот да се ажурира до најновата верзија

СОВЕТИ

Имате проблеми со некоја специфична апликација?

Одете на апликациите и допрете на „ⓘ.“ Изберете „App details in store“ (Детали за апликацијата во продавницата) и кликнете на копчето „Update“ (Ажурирај) за да ја инсталирате најновата верзија.

Најнова верзија на деталите за апликацијата во продавницата Најнова верзија на деталите за апликацијата во продавницата

Престартувањето на телефонот е едноставен начин за да ја исчистите која било некористена апликацијата што работи во заднина и да го забрзате работењето.

Поставете автоматско повремено престартување на телефонот со „Auto restart“ (Автоматско престартување). Видете во продолжение како да го поставите тоа.

грижа за батеријата и уредот грижа за батеријата и уредот

➊ Одете на „Settings“ (Поставувања) и допрете на „Battery and device care“ (Батерија и грижа за уред)

грижа за автоматизација грижа за автоматизација

➋ Допрете на менито со три точки горе десно и кликнете на „Automation“ (Автоматизација)

поставено време за автоматско престартување поставено време за автоматско престартување

➌ Допрете на „Auto restart at set times“ (Автоматски рестартирај во поставени времиња)

поставете време за автоматско престартување поставете време за автоматско престартување

➍ Изберете го денот за престартување од „Schedule“ (Распоред) и одете на „Time“ (Време) за да го поставите времето за автоматско престартување со цел да го завршите поставувањето

Благодариме за повратните информации