Jak najít zařízení Samsung Galaxy

Žena dívající se na zařízení Galaxy ve své kabelce

Pokud svůj drahocenný telefon, tablet, hodinky nebo sluchátka ztratíte, nemusíte se trápit. Funkce Najít moje zařízení umožňuje zařízení uzamknout, vyhledat nebo v nejhorším případě z něj vymazat data. Buďte v klidu, uzamknout nebo vymazat lze také platební údaje ve službě Samsung Pay. Navíc to lze provést vzdáleně. Pro hodinky a sluchátka jsou v aplikaci Galaxy Wearable k dispozici také další podobné služby.

Poznámka: Dostupné obrazovky a nastavení se mohou u jednotlivých poskytovatelů bezdrátových služeb, verzí softwaru a modelů zařízení lišit.

Vyhledání telefonu nebo tabletu pomocí funkce Najít moje zařízení

Poznámka: Telefon musí být zapnutý. 

V telefonu musí být povoleno vzdálené ovládání. Tato funkce bude ve výchozím nastavení zapnuta, když do telefonu přidáte účet Samsung. 

Aby bylo možné používat funkci odemknutí Najít moje zařízení, musí být aktivováno vzdálené odemknutí. 

Pokud telefon nebo tablet ztratíte, můžete jeho polohu určit pomocí funkce Najít moje zařízení. 

 

Nejprve v počítači přejděte na webovou stránku funkce Najít moje zařízení. Zadejte přihlašovací údaje k účtu Samsung, klikněte na tlačítko Nejsem robot a poté klikněte na tlačítko PŘIHLÁSIT

 

Vlevo najdete všechna zařízení propojená s vaším účtem Samsung, která používáte. Pokud jsou zařízení zapnuta a připojena k síti, zobrazí se v části My devices (Moje zařízení). Po kliknutí na zařízení se na pravém panelu zobrazí všechny dostupné vzdálené možnosti:

Obrázek počítačové verze funkce Najít moje zařízení

*Tento obrázek je pouze vzorový obrázek v angličtině, ale je k dispozici také v jazyce vaší země.

  • Ring (Zvonění): Pokud nevíte, kam jste si telefon nebo tablet dali, můžete jej prozvonit, a to i když byl zvuk ztlumen.

  • Lock and Unlock (Zamknutí a odemknutí): Pokud máte obavy o své osobní údaje, můžete svůj telefon nebo tablet vzdáleně uzamknout. Tím se aktivuje uzamykací obrazovka a karty ve službě Samsung Pay se zablokují. Pokud metodu odemknutí zapomenete, můžete telefon nebo tablet odemknout také vzdáleně.

Poznámka: Pokud se uzamknutí nebo odemknutí telefonu nebo tabletu nezdaří, zobrazí se červený vykřičník.

  • Track location (Sledování polohy): Každých 15 minut můžete kontrolovat, kde se váš ztracený telefon nebo tablet nachází.

Pozor: Pokud používáte funkci Najít moje zařízení k vyhledání odcizeného telefonu nebo tabletu, nechoďte přímo na místo uvedené v mapě. Informujte úřady a nechte získání telefonu na nich.

  • Erase data remotely (Vzdálené vymazání dat): Nedovolte zloději, aby se dostal k vašim osobním údajům. Pamatujte, že váš telefon nebo tablet bude kompletně resetován a přijdete o všechna vaše data, včetně vašich finančních údajů ve službě Samsung Pay.

Poznámka: Pokud máte zaregistrován účet Google, bude nutné se k němu přihlásit, než budete moci znovu použít váš telefon nebo tablet.

  • Back up (Zálohování): Před úplným vymazáním dat můžete všechna data zálohovat ve službě Samsung Cloud.

  • Extend battery life (Prodloužení životnosti baterie): To poslední, co byste chtěli, je, aby se váš telefon nebo tablet vypnul. Tuto funkci můžete použít k tomu, abyste co nejúčinněji využili životnost baterie telefonu nebo tabletu a zvýšili šanci na jeho nalezení.

  • Retrieve calls/messages (Načtení hovorů/zpráv): Je možné zobrazit až 50 posledních hovorů a zpráv z telefonu.

  • Set Guardians (Nastavení zástupců): Můžete určit zástupce, kteří budou moci vzdáleně vyhledat váš telefon nebo tablet, aktivovat nouzový režim nebo prozvonit telefon či tablet.

Poznámka: Pokud se vám stále nedaří najít telefon nebo tablet, možná váš poskytovatel služeb nabízí službu pro vyhledání nebo zablokování telefonu. Další informace získáte od poskytovatele služeb.

Vyhledání telefonu pomocí chytrých hodinek

Zapomněli jste někde telefon náhodou? K jeho nalezení můžete použít chytré hodinky.


Na chytrých hodinkách stiskněte tlačítko Domů a poté přejeďte na možnost Najít moje zařízení a klepněte na ni. Klepnutím na tlačítko Start začněte s hledáním telefonu. Zazní vyzvánění tón telefonu, abyste jej mohli snáze najít. Najděte telefon a poté přejeďte na ikonu Dismiss (Zrušit).

Vyhledání chytrých hodinek

Poznámka: Ujistěte se, že pro případ ztráty hodinek máte splněny všechny požadavky, jako například vzdálené připojení.

Pokud chytré hodinky ztratíte, můžete je najít pomocí aplikace Galaxy Wearable. Služba Najít moje zařízení neumožňuje zobrazení polohy hodinek, ale umožňuje uzamknutí nebo vymazání služeb Samsung, jako je například Samsung Pay.


V telefonu přejděte do aplikace Galaxy Wearable a poté klepněte na možnost Find My Watch (Najít moje hodinky). (Na fitness náramku klepněte na možnost Find My Band (Najít můj náramek) nebo Find My Gear (Najít moje hodinky Gear).) Pokud jsou vaše hodinky připojeny k telefonu přes rozhraní Bluetooth, klepněte na možnost START. Vaše hodinky začnou vibrovat, aby bylo snazší je najít. Jakmile je najdete, klepněte na ikonu X a přejeďte vpravo.

Obrázek snímku obrazovky pro hledání hodinek Galaxy Watch

*Tento obrázek je pouze vzorový obrázek v angličtině, ale je k dispozici také v jazyce vaší země.

Pokud jste hodinky ztratili někde mimo dosah Bluetooth, máte dvě možnosti, pokud je zapnuté vzdálené připojení: 

 

  • Get location (Získání polohy): Poskytuje adresu místa, kde se momentálně nachází vaše hodinky. Klepnutím na možnost Show on map (Zobrazit na mapě) můžete vyhledat hodinky na mapě.
  • Set security (Nastavení zabezpečení): Je možné vzdáleně nastavit zámek, resetovat jej nebo u hodinek nastavit reaktivační zámek.
Vyhledání sluchátek Galaxy Buds

Pokud sluchátka Galaxy Buds někam založíte, nebudete si muset kupovat nová, protože díky aplikaci Galaxy Wearable bude jejich nalezení hračka.


Na telefonu nebo tabletu přejděte do aplikace Galaxy Wearable. Klepněte na možnost Find My Earbuds (Najít moje sluchátka) a poté na tlačítko Start. Sluchátka začnou pípat a budou pípat po dobu 3 minut, a to se zvyšující se hlasitostí. Klepnutím na tlačítko Stop hledání ukončíte.


V aplikace se sluchátka zobrazí jako odpojená a nebude možné je najít, pokud jsou mimo dosah rozhraní Bluetooth (9,75 m) nebo pokud je vybitá baterie.

Obrázek snímku obrazovky pro hledání sluchátek Galaxy Buds

*Tento obrázek je pouze vzorový obrázek v angličtině, ale je k dispozici také v jazyce vaší země.

Poznámka: Sluchátka nemusí pípat, pokud jsou v infračerveném snímači cizí částice nebo nečistoty.

Děkujeme vám za vaši reakci