Jak nabít moje Galaxy Watch

Chcete-li plně využívat Galaxy Watch, nezapomeňte jej správně nabít. Před prvním použitím nebo při dlouhodobém nepoužívání baterii nabijte. 

Poznámka: Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit poškození přístroje Galaxy Watch.

Když je baterie vybitá, ikona baterie vypadá jako prázdná.

1 Zapojte nabíječku do zásuvky a druhý konec do nabíjecího portu.
2 Vložte zařízení Galaxy Watch do bezdrátové nabíjecí dokovací stanice, a to tak, že zarovnáte střed zadní části zařízení Galaxy Watch se středem bezdrátové nabíjecí dokovací stanice. Pokud jsou mezi přístrojem Galaxy Watch a bezdrátovou dokovací stanicí překážky (kapalina nebo prach), nemusí se správně nabít.
3 Když se hodinky začnou nabíjet, LED dioda doku zobrazí červené světlo.

Stav indikátoru – barvy LED

Identyfikatory statusu diody LED

Barva

Stav nabíjení

Červená

Nabíjení

Zelená

Plně nabito

Oranžová

Připojeno k adaptéru s nízkým výkonem

Nabíjecí dokovací stanice Galaxy Watch

  1. LED indikátor
  2. Povrch pro bezdrátové nabíjení
  3. Konektor nabíjecky

Děkujeme vám za vaši reakci