Jak použít funkci „Najít moje sluchátka“?

Díky tomu, že jsou Galaxy Buds a sluchátka Gear IconX bezdrátové a bez kabelů, je jejich užití určeno na cesty. Jestliže sluchátka ztratíte, můžete v aplikaci Galaxy Wearable použít funkci „Najít moje sluchátka“ pro zjištění jejich polohy.

Najít ztracená sluchátka

1 Táhněte prstem na obrazovce směrem nahoru, či dolů pro otevření stránky aplikací, nebo spusťte Aplikace.
2 Spusťte aplikaci Galaxy Wearable. Klasicky by měla být aplikace automaticky stažena ve složce Samsung. Pokud zde není, stáhněte si ji prosím z Galaxy Store či Obchod Play.
3 Pro hledání klepněte na položku Najít moje sluchátka.
4 Stiskněte Start (ikona lupy).
5 Sluchátka začnou pípat a hlasitost se začne po dobu tří minut zvyšovat.
6 Stiskněte Stop pro ukončení hledání.

Pokud funkce nefunguje
 

Funkce „Najít moje sluchátka“ se připojuje ke sluchátkům použitím IR senzoru. Pokud je zde jiné zařízení, využívající stejný typ signálu, připojení může být přerušeno a pípání nemusí být slyšet. Tyto funkce také mohou bránit ke správnému fungování, pokud je IR signál rušen:
 

-        Automatické ztišení při sundání sluchátek
-        Ovládací dotykový panel na sluchátkách
 

Zkuste zavřít a otevřít kryt sluchátek pro restartování Bluetooth párování. Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím Autorizované Servisní Středisko Samsung. 

Poznámka: Ujistěte se, že jsou sluchátka v maximální vzdálenosti 10 metrů od Bluetooth zařízení,vzdálenost může být velice závislá na prostředí. Aby funkce fungovala musí být sluchátka zapnuta a propojena s aplikací.

Děkujeme vám za vaši reakci