Απολαύστε τις διάφορες δυνατότητες κοινής χρήσης στο Galaxy S20 | S20+ | S20 Ultra

Δεν μοιράζεστε μόνο μουσική, αλλά και περιεχόμενο με όποιον χρησιμοποιεί τις νέες δυνατότητες που ενσωματώνει η σειρά Galaxy S20.

Η δυνατότητα Music Share επιτρέπει την εύκολη κοινή χρήση του Bluetooth ηχείου σας, το οποίο είναι ήδη συνδεδεμένο στη συσκευή σας. Η δυνατότητα Quick Share επιτρέπει την κοινή χρήση περιεχομένου με γειτονικές συσκευές μέσω Wi-Fi  Direct ή Bluetooth ή με συσκευές που υποστηρίζουν το SmartThings.

Κοινή χρήση μουσικής χωρίς σύνδεση Bluetooth

Για την κοινή χρήση μουσικής, δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσετε το Bluetooth. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο ηχείο του φίλου σας, χωρίς να μπείτε στον κόπο της σύζευξης. Απλώς συνδεθείτε με τη δυνατότητα Music Share στη συσκευή Galaxy S20 και παίξτε άμεσα τη μουσική στο smartphone σας. 

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο σε συσκευές που υποστηρίζουν τη δυνατότητα Music Share.

Σημείωση: Και τα δύο τηλέφωνα πρέπει να έχουν ενεργοποιημένα τα Wi-Fi και Bluetooth κατά την κοινή χρήση.

 • Προετοιμασία (Host): Πραγματοποιήστε σύζευξη με ένα ηχείο και ενεργοποιήστε το  Music Share.
 • Ενεργοποίηση (Guest): Μεταβείτε στη λίστα συσκευών Bluetooth και στη συνέχεια, συνδεθείτε στο ηχείο Music Share. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής.
κινούμενη εικόνα όπου φαίνεται το Music Share στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου
 • Το Music Share είναι διαθέσιμο μόνο στις συσκευές Galaxy που υποστηρίζουν τη δυνατότητα Music Share.
 • Το Music Share είναι μια νέα δυνατότητα βασισμένη στα Wi-Fi  και Bluetooth, και εξαρτάται από ένα τσιπ Wi-Fi.
 • Η δυνατότητα Music Share μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιαδήποτε εφαρμογή μουσικής.
 • Οι συσκευές που βασίζονται σε λειτουργικό σύστημα Android Q θα υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη δυνατότητα Music Share και ο διαθέσιμος στόχος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής.

Τα κυριότερα σημεία της δυνατότητας Quick Share

Το Quick Share επιτρέπει την άμεση κοινή χρήση εικόνων, βίντεο και αρχείων με τους φίλους σας. Μπορείτε να κοινοποιείτε αρχεία σε έως και 5 άτομα ταυτόχρονα, χωρίς την ανάγκη σύζευξης συσκευών.

εικόνα μιας κεντρικής συσκευής η οποία κοινοποιεί ένα αρχείο σε άλλες συσκευές

Βήμα 1. Στην άλλη συσκευή, ανοίξτε τον πίνακα ειδοποιήσεων, τραβήξτε προς τα κάτω και, στη συνέχεια, πατήστε το Quick Share για να το ενεργοποιήσετε.

Βήμα 2. Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή και επιλέξτε μια εικόνα. Πατήστε το κουμπί Κοινοποίηση και επιλέξτε μια συσκευή για τη μεταφορά της εικόνας. Αποδεχτείτε το αίτημα μεταφοράς αρχείου στην άλλη συσκευή.

εικόνα μιας συσκευής Galaxy S20 όπου γίνεται ρύθμιση του Quick Share

Σημείωση:

 • Εάν δεν εμφανίζεται το άτομο στο οποίο θέλετε να κάνετε την κοινοποίηση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή του άλλου ατόμου έχει ενεργοποιημένο το Quick Share ή την Ορατότητα τηλεφώνου στον πίνακα γρήγορων λειτουργιών. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η οθόνη της συσκευής του άλλου ατόμου είναι αναμμένη. Η κοινοποίηση αρχείων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, ενδέχεται να επιφέρει επιπρόσθετες χρεώσεις.
 • Οι συσκευές που βασίζονται σε λειτουργικό σύστημα Android Q θα υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη δυνατότητα Quick Share και ο διαθέσιμος στόχος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής.
 • Η συσκευή του παραλήπτη πρέπει να υποστηρίζει Wi-Fi direct. Η οθόνη της συσκευής του παραλήπτη είναι αναμμένη.
 • Το Wi-Fi πρέπει να είναι ενεργοποιημένο.
 • Μπορείτε να στέλνετε έως και 1 GB κάθε φορά, με μέγιστη ημερήσια αποστολή τα 2 GB.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας