Čo robiť, ak sa cez káblové slúchadlá neprehráva zvuk

Ak ste pripojili káblové slúchadlá, ale nepočujete zvuk zo zariadenia Galaxy, slúchadlá môžu byť chybné alebo môže ísť o problém s konektorom slúchadiel zariadenia. Ak chcete problém vyriešiť, prečítajte si sprievodcu nižšie.

Skôr ako vyskúšate odporúčania uvedené nižšie, uistite sa, že softvér zariadenia a súvisiace aplikácie sú aktualizované na najnovšiu verziu. Ak chcete aktualizovať softvér mobilného zariadenia, postupujte takto:

1. krok. Prejdite na položky Nastavenia > Aktualizácia softvéru.

2. krok. Ťuknite na položku Stiahnuť a inštalovať.

3. krok. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Základné riešenie problémov so slúchadlami

Skontrolujte, či káblové slúchadlá nie sú fyzicky poškodené. Ak je zvukový konektor ohnutý alebo zlomený, prípadne je poškodený kábel alebo z neho vytŕčajú drôty, zo slúchadiel nemusíte počuť zvuk.

ohnutý kábel ohnutý kábel

Skontrolujte, či zvukový konektor nie je ohnutý.

poškodený kábel poškodený kábel

Skontrolujte, či kábel nie je poškodený.

  • Slúchadlá môžu byť poškodené aj v prípade, že fyzické poškodenie nie je viditeľné. Ak môžete slúchadlá pripojiť k inému zariadeniu, vyskúšajte ich s týmto zariadením.
  • Skontrolujte, či sú slúchadlá úplne zapojené do zvukového konektora zariadenia. Ak nie sú úplne zapojené, slúchadlá sa nemusia rozpoznať a zvuk sa môže prehrávať cez reproduktory zariadenia.
Konektor slúchadiel nie je úplne zapojený Konektor slúchadiel nie je úplne zapojený

Konektor slúchadiel nie je úplne zapojený.

Konektor slúchadiel je úplne zapojený Konektor slúchadiel je úplne zapojený

Konektor slúchadiel je úplne zapojený.

Úplné zapojenie slúchadiel môže znemožňovať príslušenstvo na zariadení. Pred zapojením slúchadiel skúste odstrániť puzdro alebo nálepky na zariadení.

Stlačte tlačidlo hlasitosti na bočnej strane zariadenia, aby ste zistili, či funguje.

stlačte tlačidlo hlasitosti

Ak máte ďalšie slúchadlá, skúste ich zapojiť do zariadenia, aby ste zistili, či fungujú. Ak problém pretrváva, skontrolujte prípadné poškodenie tak, že zasvietite baterkou na konektor slúchadiel zariadenia. Ak je ohnutý kolík, bude potrebný servis. Ak si chcete rezervovať servis, navštívte naše centrum podpory.

 

 

zapojenie slúchadiel

Poznámka:

  • Umiestnenie tlačidiel hlasitosti a konektora slúchadiel sa môže líšiť v závislosti od modelu zariadenia.

V režime zvuku sa zvuky vyzváňacích tónov a oznámení prehrávajú cez slúchadlá aj reproduktor. Ak chcete, aby sa zvuk prehrával len cez slúchadlá, zmeňte režim zvuku podľa postupu nižšie.

Návod na zmenu režimu zvuku

  • Vibrovať: Pri doručení oznámenia bude zariadenie vibrovať. Zariadenie môže prehrávať zvuk hudby alebo videí.
  • Stíšiť: Pri doručení oznámenia zariadenie neprehrá žiadny zvuk ani nebude vibrovať. Zariadenie môže prehrávať zvuk hudby alebo videí.
Ponuka Zvuky a vibrovanie Ponuka Zvuky a vibrovanie

1. krok: Otvorte ponuku Nastavenia a ťuknite na položku Zvuky a vibrovanie.

Režim Vibrovať Režim Vibrovať

2-1. krok: Vyberte možnosť Vibrovať.

Režim Stíšiť Režim Stíšiť

2-2. krok: Prípadne vyberte možnosť Stíšiť.

Poznámka: Snímky obrazovky zariadenia a ponuky sa môžu líšiť v závislosti od modelu zariadenia a verzie softvéru.

Návod na používanie aplikácie Samsung Members

Ak sa pri používaní mobilného telefónu, tabletu alebo nositeľného zariadenia Samsung vyskytujú problémy, môžete nám odoslať otázku v aplikácii Samsung Members. Prečítajte si, ako odoslať správu o chybe.

Ďakujeme vám za vašu reakciu