Ako funguje Bezpečnostný/Núdzový režim?

V nasledujúcich krokoch si ukážeme ako na telefóne vyvolať Bezpečnostný režim alebo Núdzový režim. Núdzový režim pozastaví aplikácie tretích strán, ktoré ste si do mobilného telefónu stiahli. Vďaka tomuto režimu je možné identifikovať, či vzniknuté softvérové problémy nespôsobila niektorá z Vami stiahnutých aplikácií.

Poznámka: Bezpečnostný aj Núdzový režim označujú rovnakú funkciu, líšia sa len v názvom, kedy na telefónoch s Androidom 10 a novším je režim pomenovaný ako  Núdzový, v predchádzajúcich modeloch sa nachádza pod názvom Bezpečnostný režim. 

1 Stlačte tlačidlo na Zapnutie telefónu a zvoľte Reštart.
2 Počkajte, kým sa telefón vypne. Hneď, ako sa na obrazovke objaví logo Samsung, stlačte tlačidlo na zníženie hlasitosti a držte ho do tej doby, kým sa telefón zapne a v ľavom rohu sa objaví nápis Núdzový režim.
3 Aplikáciie, ktoré v tomto režime nie je možné použiť, stmavnú.
4 Späť do štandardného režimu sa dostanete tak, že telefón znova reštartujete. Aplikácie tretích strán, sa Vám tým znova sprístupnia.

Ďakujeme vám za vašu reakciu