Giải pháp & Lưu ý

Bộ lọc

 • {{contentInfo.symptomName}} {{contentInfo.title}}
  {{contentInfo.content}}
 • Sách hướng dẫn & Tải xuống

  • {{file.description}}
   • Phiên bản {{file.fileVersion}}
   • {{file.fileSize}} MB
   • {{file.fileModifiedDate}}
   • {{file.osNames}}
   {{file.languageName}}
   {{file.allLanguageNames}}
  alt

  HƯỚNG DẪN QUA TƯƠNG TÁC

  Sử dụng chức năng mô phỏng để khám phá các tính năng hay trong thiết bị mà có thể bạn chưa biết!