Какво е необходимо да направя, когато Gear S3 понякога не отговаря на зададените команди?

Ако Gear S3 не отговаря на зададените команди, опитайте да направите принудително рестартиране като натиснете и задържите за повече от 7 секунди бутонът „Включване”.

Ако Gear S3 не отговаря на зададените команди, опитайте да направите принудително рестартиране като натиснете и задържите за повече от 7 секунди бутонът Включване

За да избегнете подобни ситуации в бъдеще, ако желаете, след принудителното рестартиране, моля да осъществите „Нулиране до фабрични настройки”, ако устройството все още не отговаря на команди. 

Забележка: Препоръчва се да направите резервно копие на данните от Gear S3 преди всяко нулиране до фабрични настройки, за да не изгубите важни данни, който са запаметени на часовника.

Завъртете рамката по посока на часовниковата стрелка, докато се появи екрана с „Приложения”, след което изберете:

1 „Настройки”.
Настройки
2 „Заустройството Gear”.
Заустройството Gear
3 „Нулиране на Gear”.
Нулиране на Gear
4 „Потвърдете нулирането”.
Потвърдете нулирането

В случай, че ситуацията продължи да присъства, моля да се свържете с оторизиран сервизен център на Samsung. 

Благодарим Ви за обратната връзка