Какви са характеристикте на телефонът Galaxy S7 Edge?

Galaxy S7 Edge има нов сет и подобрение на функциите на екрана Edge
 

Новите характеристике включва: 

People edge

Тази функция е подобна с тази на Galaxy S6 Edge. Използвайки тази характеристика можем да добавим на кратко любими контакти варху екрана Edge.

People edge

Апликации edge

Тази нова функция ни позволява да изберем 5 от най-ползваните апликации и да ги добавим на екрана edge. Taзи функция ни позволява да имаме по бърз и лесен вход към любимите апликации, без да ги търсим в Апликации или в папките за дадените апликации.

Апликации  edge

Eкран приложения

Екрана за приложения ни позволява да добавим 10 от най-ползваните приложения. (Тази функция предоставя добавяането само на папки.)

Eкран приложения

Апликации терте

Могат да се изтеглят и добавят към опция edge само съдържанието от апликациите терте.

Апликации терте

Други съдъдржания

Също така могат да се добавят бързи инструменти, интернет достъп, календар или времето.

Други съдъдржания

Моля, изберете бутона, с който да изпратите Вашата обратна връзка към нас. Благодарим Ви за участието.

Благодарим Ви за обратната връзка