Slik opptar du og tar et skjermbilde med en Samsung-telefon eller et -nettbrett

Du kan lett oppta og ta et skjermbilde på Galaxy-telefonen din. Det er flere måter å ta bilde av skjermen på din Samsung Galaxy smarttelefon eller nettbrett på, avhengig av enheten og Android-versjonen du bruker.

Denne korte veiledningen viser deg trinnene for hver metode.

Advarsel: Du kan ikke ta skjermbilder (ta bilde av skjermen) av applikasjoner eller skjermbilder som er relatert til låsing eller sikkerhet.

1. Slik opptar du skjermen

Oppta skjermen mens du bruker enheten din. Du kan starte skjermopptak ved å trykke på skjermopptaker-ikonet på Hurtigpanelet. Du kan se videoen i Galleri.

Skjermopptak

1 Åpne panelet Hurtiginnstillinger ved å sveipe ned fra toppen av skjermen. Trykk på Skjermopptaker for å aktivere det.
Skjermopptak-ikonet uthevet i hurtiginnstillingspanelet.
2 Velg et alternativ for Lydinnstilling, og trykk på Start opptak. Opptaket starter etter nedtellingen.
Velg alternativet Lydinnstillinger, og trykk deretter på Start opptak.
3 Kontrollpanelet for skjermopptakeren vises i øverste høyre hjørne av skjermen.
Kontrollpanelet for skjermopptak vises nederst på skjermen.

 • For å skrive eller tegne på skjermen, trykk på Blyant-ikonet.
 • For å oppta skjermen med en videosjablong av deg selv, trykk på Person-ikonet.

Hvis du ikke finner Skjermopptaker på Hurtigpanelet, så følg trinnene nedenfor for å legge den til i Hurtigpanelet.

1 Hurtigpanelet trykker du på Mer (tre vertikale prikker) og velger Rediger-knappene. Ellers sveiper du til venstre og trykker på Pluss-ikonet.
Trykk på Flere alternativer øverst til høyre på skjermen.
2 Se etter Skjemopptaker i seksjonen med tilgjengelige knapper, og trykk og hold deretter Skjermopptaker inne for å flytte den.
I panelet Tilgjengelige knapper velger du den for Skjermopptak og holder den nede for å flytte den.
3 Dra og slipp Skjermopptaker til Hurtigpanelet, og trykk deretter på Ferdig. Du finner nå SkjermopptakerHurtigpanelet.
I panelet Tilgjengelige knapper velger du den for Skjermopptak og holder den nede for å flytte den.

Merknad: Noen apper kan blokkere skjermopptaker-funksjonen på grunn av opphavsrettsrestriksjoner.

2. Ta et skjermbilde ved bruk av en tastekombinasjon

Det er forskjellige tastekombinasjoner avhengig av enheten du bruker.

Først må du åpne skjermen du vil oppta, deretter utføre en av følgende kombinasjoner:

Av/På-knapp + Volum ned-knapp

Tilgjengelig på alle Samsung-enheter fra 2014 og frem (siden den fysiske Hjem-knappen ble fjernet).

Trykk kort på Av/På-knappen og Volum ned-knappen samtidig.

Skjermbildet ditt vil bli lagret i Galleri.

1 Alternativ 1 (smarttelefon eller nettbrett): Knappene Av/På og Volum ned er på hver sin side av telefonen. Trykk dem inn samtidig for å ta et skjermbilde.
Bilde av en smarttelefon med av/på- og volum ned-knappen uthevet
2 Alternativ 2 (smarttelefon eller nettbrett): Knappene Av/På og Volum ned er på samme side. Trykk dem inn samtidig for å ta et skjermbilde.
Bilde av en telefon med av/på- og volum ned-knappen uthevet

Bemerk: Ser du skjermbildet Slå av / Start på nytt / Nødmodus etter å ha trykket på knappene? Dette skjer fordi du har trykket dem inne for lenge. Det er viktig at de trykkes inn bare et veldig kort øyeblikk og samtidig (se bildene over).

Så snart skjermbildet er tatt, dukker følgende linje opp over skjermen og lar deg utføre visse funksjoner.

 Skjermbilde og Verktøylinje

 1. Ta bilde av aktuelt innhold og skjult innhold på en forlenget side, som for eksempel en nettside. Når du trykker på ikonet, ruller skjermen automatisk ned, og mer innhold blir vist. Hvis linjen ikke vises, så gå til den dedikerte seksjonen nedenfor. Lange skjermbilder (med rulling) for å finne ut hvordan du aktiverer det.

 2. Skriv eller tegn på skjermbildet, eller beskjær en del av skjermbildet. Du kan se det beskjærte området i Galleri.

 3. Legg til tagger på skjermbildet.

 4. Del skjermbildet med andre.

Av/På-knapp + Hjem-knapp

Hvis enheten din har en fysisk Hjem-knapp, så trykk på og hold inne Av/På-knappen og Hjem-knappen samtidig.

Bilde av en telefon med volum ned og hjem-knappene uthevet

Skjermen blinker og indikerer at det har blitt tatt et skjermbilde.

Lagrede bilder blir lagret i Galleri.

Advarsel: Ser du skjermbildet Slå av / Start på nytt / Nødmodus etter å ha trykket på knappene? Dette skjer fordi du har trykket dem inne for lenge. Det er viktig at de trykkes inn bare et veldig kort øyeblikk og samtidig (se bildet over).

3. Ta et skjermbilde ved hjelp av Samsungs “gester”-funksjoner

Fra og med Galaxy S20 kan du slå på en innstilling som lar deg ta et skjermbilde ved å stryke kanten av hånden din over skjermen.

Før du kan bruke dette alternativet, må du aktivere det i innstillingene.

Funksjonen Dra håndflaten over for å ta et bilde

Avhengig av hvilket operativsystem enheten din kjører på, kan den nøyaktige plasseringen være annerledes.

 • Android 5: Innstillinger > Bevegelser og gester > Dra håndflaten over for å ta et bilde.
 • Android 6, 7 og 8: Innstillinger > Avanserte funksjoner > Dra håndflaten over for å ta et bilde.
 • Android 9 og senere: Innstillinger > Avanserte funksjoner > Bevegelser og gester > Dra håndflaten over for å ta et bilde.


Når den er aktivert, vil funksjonen alltid være tilgjengelig.

1 Åpne nå skjermen du vil oppta.
2 Legg kanten av hånden din på skjermen, og stryk den jevnt fra høyre til venstre (eller omvendt).
GIF Slik tar du et skjermbilde ved å dra håndflaten over

NB: Denne funksjonen kan ikke brukes hvis tastaturet vises på skjermen til enheten.

Skjermen blinker og indikerer at det har blitt tatt et skjermbilde.

Skjermbilder lagres i Galleri.

Er du ikke sikker på hvilken Android-versjon du har på telefonen din eller nettbrettet ditt? Se innholdet vårt om Android-versjoner tilgjengelige for Samsung-produkter.

4. Lange skjermbilder (med rulling)

Du kan ta bilde av hele nettsider med bare noen få klikk med funksjonen “Rulleopptak”. I stedet for å ta flere skjermbilder, kan du ta et skjermbilde mens du ruller og få et langt bilde så du kan dele hele siden i én praktisk fil.

Alternativene er litt forskjellige avhengig av enheten:

1 Gå til Innstillinger > Avanserte funksjoner.
2 Slå på glidebryteren Smartopptak. Hvis du bruker Android 10 eller 11 , følg stien “Skjermbilder og skjermopptak” > “Verktøylinje for skjerm”. Hvis du bruker Android 12 er stien "Skjermopptak og skjermbilder" > aktiver bryteren ved siden av “Vis verktøylinje etter opptak".
3 Ta skjermbildet med den aktive tastekombinasjonen på telefonen din.
4 Trykk og hold inne Rulleopptak-ikonet (det første til venstre) i linjen som vises i bunnen av skjermen.
Rulleopptak-ikon i linjen skjermbilderedigering

NB: Ikonet vises kun hvis siden du er på, er en lang side der du kan rulle.

5 Skjermen ruller ned automatisk. Fortsett å trykke på Rulleopptak inntil du har avbildet hele siden (eller den delen du vil avbilde).
Bilde av et langt skjermbilde

5. Bruk kantpaneler

Kategorien Smart valg i Kantpaneler er en funksjon som lar deg ta skjermbilder ved bruk av ikoner.

Vi forklarer hvordan du tar et skjermbilde med telefoner eller nettbrett som har denne funksjonen.

Slik aktiverer du kantpaneler

Første gang må du aktivere funksjonen fra Innstillinger:

1 Klikk på Innstillinger og velg Skjerm.
2 Gå til Buet skjerm - Fra Android 11 og senere finnes ikke lenger dette trinnet, gå direkte til trinn 3.
3 Slå på glidebryteren Kantpaneler.
4 Gå tilbake til startskjermen, og dra den høyre kanten på skjermen mot midten for å gjøre panelet synlig.
5 Trykk på Innstillinger-ikonet.
Kantpanel innstillinger-ikon
6 Kryss av for panelet Smart valg.
Kantpanel tilgjengelig for Smart valg

Ta skjermbildet

Gå til siden du vil avbilde, og følg disse trinnene:

1 Sveip én finger fra høyre kant av skjermen mot midten for å få vist kantpanelet.

Forsiktig: Du må kanskje sveipe på skjermen mer enn én gang hvis du har mer enn ett panel aktivert.

2 Velg formen eller typen valg du vil foreta (f.eks. rektangel, sirkel, GIF).
Beskjæring tilgjengelig for smart valg
3 Endre størrelsen eller posisjonen på rammen, klikk deretter på Ferdig og Last ned-ikonet i verktøylinjen. Hvis du lager en GIF, trykk på tasten Opptak og Stopp for å oppta.
Beskjæringsvalg

Skjermbildene blir lagret i Galleri.

6. Ta et skjermbilde med S Pen

Hvis du bruker en Galaxy Note telefon eller nettbrett med en S Pen, kan du bruke den til å ta et skjermbilde.

Med din S Pen kan du ta et skjermbilde av hele skjermen og redigere det ved å skrive eller tegne på det (Skjermskriving-funksjon) eller avbilde bare en detalj av skjermen (Smart valg).

Slik bruker du skjermskrivingsfunksjon i Air Command

Skjermskrivingsfunksjon i Air Command

1 Åpne siden eller skjermen du vil oppta.
2 Dra ut din S Pen, og gå til Air Command-alternativene (ved å berøre pennikonet som vises på skjermen med S Pen-en).
3 Velg Skjermskriving.

Skjermbildet tas automatisk. Du kan også redigere bildet ved bruk av verktøylinjen for å endre pennfarge og -størrelse, slette, angre eller beskjære.

Slik bruker du Screen Write-funksjonen med Air Command.

Du kan lagre eller dele bildet.

Intelligent valgfunksjon i Air Command

1 Åpne siden eller skjermen du vil oppta.
2 Dra ut din S Pen, og gå til Air Command-alternativene (ved å berøre pennikonet som vises på skjermen med S Pen).
3 Velg Smart valg.
4 Bruk din S Pen til å velge området du vil ha med på skjermbildet.
Slik tar du et skjermbilde med S Pen og Smart Select-funksjonen.
5 For å lagre valget ditt i Galleri, klikk på Last ned-ikonet i verktøylinjen.
Last ned-ikon

7. Innstillinger for skjermbilde og skjermopptak

Slik justerer du Skjermbilder og Skjermopptaker

Du kan angi alternativer for skjermbilde som skjermbilde-verktøylinje og skjermbildeformat. For skjermopptaker kan du angi lyd, videokvalitet og selfie-videostørrelse. Her er trinnene til å endre innstillinger for skjermbilde og skjermopptaker.

1 Åpne Innstillinger.
2 Velg Avanserte funksjoner.
3 Velg Skjermbilder og skjermopptaker.
Velg Skjermbilde og skjermopptak i menyen.
4 Kontroller hvert alternativ etter behov.
I menyen kan du deretter justere hvert alternativ etter behov.

Merknad: Skjermbildene og menyene på enheten kan variere avhengig av enhetsmodell og programvareversjon.

8. Feilsøk

Jeg fulgte forslagene, men jeg kan ikke ta noe skjermbilde

Hvis du har fulgt veiledningen vår, men fortsatt har problemer med å ta et skjermbilde ved bruk av tastekombinasjoner eller håndbevegelse, foreslår vi at du tester din Galaxy-enhet i Sikker modus.

Når enheten din er i Sikker modus, er tredjeparts apper som kan forårsake en feilfunksjon i systemet, deaktivert. Du kan få tilgang til Sikker modus ved å følge trinnene i veiledningen "Slik går du til Sikker modus på Galaxy-telefoner".

Når du har startet opp i Sikker modus, prøv å ta et skjermbilde (forhåpentlig blir det lagret i Galleri).

Hvis din Galaxy fungerer fint i Sikker modus, er det sannsynligvis en app eller noe data som påvirker hvor bra enheten din virker.

Følg disse trinnene:

 • Slett en tredjeparts app.
 • Slå på Sikker modus.
 • Prøv å ta et skjermbilde ved bruk av tastekombinasjonen som gjelder for din enhet, eller ved å dra håndflaten din over.
 • Hvis skjermen ikke avbildes, må du slå av Sikker modus og starte forfra. Hvis skjermen derimot blir avbildet, betyr det trolig at appen du nettopp slettet, forårsaket en feilfunksjon.

 

Bemerk:

 • Hvis du fortsatt har problemer, kontakt Samsung Support.
 • Husk at du ikke kan ta skjermbilder (ta bilde av skjermen) av applikasjoner eller skjermbilder som er relatert til låsing eller sikkerhet.

Takk for din tilbakemelding