Co zrobić, gdy suszarka nie działa prawidłowo?

Jeśli suszarka nie działa, sprawdź następujące opcje. Zaleca się czyszczenie filtra i pojemnika na wodę po każdym użyciu suszarki.

Sprawdź podstawowe elementy

 • Upewnij się, że drzwi suszarki są prawidłowo zamknięte.
 • Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilania jest podłączona do działającego gniazda elektrycznego.
 • Sprawdź bezpieczniki instalacji domowej.

Uwzględnij wydajność suszarki

W przypadku przekładania prania z pralki do suszarki dobrze jest załadować mniej niż pozwala na to pojemność znamionowa. Jeśli ilość prania będzie zbyt duża, suszarka nie będzie mogła się obracać, przez co rzeczy zostaną nierównomiernie wysuszone i mogą powstać zagniecenia. Ponadto zawsze zaleca się korzystanie ze standardowego programu suszenia, w ramach którego urządzenie waży wsad i na podstawie wyniku oblicza zalecany czas suszenia.

Wyłącz blokadę rodzicielską

Gdy włączona jest blokada rodzicielska, w urządzeniu działa tylko przycisk zasilania. Po włączeniu tej blokady drzwiczki suszarki zostają zablokowane i zaświeca się lampka informacyjna. Kiedy używany jest wyłączony przez blokadę rodzicielską przycisk, lampka informacyjna blokady miga. Blokada rodzicielska pozostaje aktywna także po wyłączeniu i ponownym włączeniu suszarki.

sprawdź blokadę rodzicielską na panelu sterowania

Uwaga:

 • Panel sterowania w Twoim modelu lodówki może wyglądać inaczej.
 • Na ilustracji jest przedstawiony przykład w języku angielskim, ale dostępna jest też wersja w Twoim języku.
Wskazówki na temat funkcji blokady rodzicielskiej

Jak otworzyć drzwiczki, gdy aktywna jest blokada rodzicielska

 • Jeśli drzwiczki suszarki są zablokowane lub przycisk nie działa z powodu ustawienia blokady rodzicielskiej, naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy jednocześnie przyciski + i -, aby włączyć pauzę (1 minuta).
 • Drzwiczki zostaną odblokowane na minutę i przez cały ten czas będzie migać lampka blokady rodzicielskiej.
 • Po upływie minuty zostanie wygenerowane ostrzeżenie trwające dwie minuty.
 • Jeśli w ciągu tych dwóch minut drzwiczki zostaną zamknięte, blokada rodzicielska zostanie z powrotem aktywowana.


Jak całkowicie wyłączyć blokadę rodzicielską

 • Aby całkowicie wyłączyć blokadę rodzicielską, naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy jednocześnie przyciski + i - w czasie pauzy.
 • Po wyłączeniu blokady drzwiczki zostaną odblokowane i lampka sygnalizująca zgaśnie.

Uwaga: Przyciski - i + na niektórych panelach mogą mieć inne oznaczenie.

Upewnij się, że filtr i zbiornik na wodę nie są zablokowane

Pewne elementy suszarki wymagają regularnego czyszczenia. W szczególności po każdym użyciu zaleca się wyczyszczenie filtra i zbiornika. Poniżej znajduje się instrukcja czyszczenia filtra. 

sprawdź części suszarki wymagające czyszczenia
Jak czyścić filtr wyłapujący włókna

Filtr wyłapujący włókna należy czyścić po każdym użyciu. Korzystanie z suszarki z mokrym filtrem wyłapującym włókna może spowodować powstawanie pleśni i nieprzyjemnego zapachu oraz zmniejszenie efektywności suszenia. Dlatego filtr wyłapujący włókna należy czyścić po każdym użyciu.

Krok 1. Otwórz drzwiczki suszarki i pociągnij filtr do góry, aby go wyjąć. (Po wyjęciu filtra gumowe uszczelnienie pozostaw na miejscu).
Krok 2. Otwórz filtr zewnętrzny i wyjmij filtr wewnętrzny.

otwórz filtr suszarki do góry i wyjmij z niego filtr wewnętrzny

Krok 3. Otwórz odpowiednio wewnętrzny i zewnętrzny filtr.
Krok 4. Usuń włókna i pozostałe zabrudzenia z każdego filtra za pomocą szczotki.

otwórz wewnętrzny filtr i usuń włókna

Uwaga: umyj filtry pod bieżącą wodą, a następnie całkowicie je wysusz (w razie potrzeby).

Krok 5. Przyczep czysty filtr do filtru zewnętrznego, a następnie włóż go z powrotem na miejsce.

przyczep czysty filtr do filtru zewnętrznego, a następnie włóż go z powrotem na miejsce

Uwaga: nie włączaj suszarki, gdy w filtrze zewnętrznym nie ma filtru wewnętrznego. 

Jak czyścić wymiennik ciepła

Zaleca się czyszczenie wymiennika ciepła przynajmniej raz w miesiącu (lub gdy włączy się sygnał dźwiękowy i zapali się lampka sygnalizacyjna na wyświetlaczu). Poprawia to efektywność pompy ciepła. Aby uniknąć zranienia i oparzenia, nie dotykaj ani nie czyść wymiennika gołymi rękami. Ponadto wymiennika ciepła nie należy czyścić wodą.

Krok 1. Naciśnij pokrywę górną, aby ją otworzyć.

otwórz pokrywę zewnętrzną wymiennika ciepła

Krok 2. Przekręć oba elementy mocujące, aby odblokować.

odblokuj elementy mocujące

Krok 3. Zdejmij pokrywę wewnętrzną.

zdejmij pokrywę wewnętrzną

Krok 4. Wyczyść wymiennik ciepła za pomocą dołączonej szczotki (lub odkurzacza z dołączoną szczotką).

czyszczenie filtra za pomocą szczotki

Uwaga: 

 • Uważaj, aby podczas czyszczenia nie wygiąć ani nie uszkodzić żeber wymiennika ciepła.
 • Może to spowodować obniżenie efektywności suszenia.

Krok 5. Wyczyść pokrywę wewnętrzną gładką wilgotną szmatką.

czyszczenie filtra wilgotną szmatką

Krok 6. Załóż z powrotem pokrywę wewnętrzną. Następnie przykręć oba elementy mocujące pokrywę wewnętrzną. 

załóż z powrotem pokrywę wewnętrzną

Uwaga: elementy mocujące należy dokładnie dokręcić. 

Krok 7. Zamknij pokrywę zewnętrzną. 

zamknij drzwiczki pokrywy wymiennika ciepła
Wskazówki dotyczące zapobiegania wyciekom wody ze zbiornika

Aby uniknąć wycieku, po każdym użyciu suszarki opróżnij zbiornik na wodę. Pamiętaj, że pojemnik jest przeznaczony do użytku wyłącznie w modelu tylko z funkcją suszenia.

Krok 1. Odłącz zbiornik na wodę od szuflady.
Krok 2. Wylej wodę do odpływu i wsuń zbiornik z powrotem na miejsce.

opróżnij zbiornik na wodę, aby zapobiec wyciekowi

Uwaga: zachowaj ostrożność w trakcie odłączania zbiornika na wodę.

Co powinienem zrobić, jeśli moja suszarka przestanie działać?

 

Jeśli suszarka nie działa normalnie lub przestała działać, wykonaj czynności opisane w tym filmie, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.

Uwaga: W przypadku kodów błędów HC i HE możesz również spróbować zresetować suszarkę. Odłącz suszarkę od zasilania na 5 minut, po 5 minutach ponownie podłącz suszarkę do zasilania i ponownie włącz. 

Jak rozwiązać problemy z suszarką Samsung Jak rozwiązać problemy z suszarką Samsung

Uwaga: Zapoznaj się z naszą ofertą oryginalnych części zamiennych i akcesoriów firmy Samsung takich jak szczotka do czyszczenia lub inne akcesoria.

Dziękujemy za twoją opinię