Како правилно да ги користите слушалките Galaxy Buds2

Galaxy Buds2 се безжични слушалки што ви овозможуваат да слушате музика или да одговарате на повици откако ќе ги поврзете со вашиот мобилен уред, дури и додека правите други активности, како вежбање. Следете го упатството подолу за правилно да ги користите вашите нови Galaxy Buds2.

Пред да ги испробате наведените препораки, проверете дали софтверот на уредот и поврзаните апликации се ажурирани со најновата верзија. За да го ажурирате софтверот на вашиот мобилен уред, следете ги овие чекори: 

Чекор 1 Одете во Поставки> Ажурирање на софтвер.

Чекор 2 Допрете Преземи и инсталирај.

Чекор 3 Следете ги упатствата на екранот.

Носете ги слушалките така да одговараат на вашите уши

За да го добиете најдобриот звук и активното поништување на бучавата, слушалките треба да бидат правилно поставени во вашите уши. Ако слушалките не ги носите правилно, можеби нема да работат или квалитетот на звукот може да биде слаб. Користете пар врвови за слушалките што одговараат на вашите уши и следете ги чекорите подолу за правилно да ги носите.

Чекор 1 Држете ги горната и долната страни на секоја слушалка и извадете ги од кутијата за полнење.

Носење на слушалките, чекор 1.

Чекор 2 Проверете ја насоката на секоја слушалка.

Чекор 3 Држете ги слушалките така што ќе ги видите отпечатените насоки и вметнете ги во ушите додека не се вклопат удобно.

Сензорите чувствителни на допир ќе откријат дека ги носите слушалките кога ќе ги ставите. Потоа, слушалката ќе испушти звук со кој ќе ве информира дека е препознаена.

Носење на слушалките, чекор 2.

Важно е да бидете сигурни дека сите надворешни микрофони не се покриени и се целосно отворени. Ако еден микрофон е покриен со вашето уво, вашите слушалки нема да можат правилно да го препознаат вашиот глас. Ако слушалките не го детектираат добро вашиот глас, како на пример кога велите дека сакате да користите Bixby, проверете дали микрофоните се покриени со вашето уво и обидете се да ја прилагодите положбата на слушалките што ги носите.

Проблеми при носењето на слушалките.

Ако сакате да се уверите дали правилно ги носите слушалките или не, можете да го користите Тестот за прилагодување на слушалките Galaxy. Дознајте повеќе на ‘Пронајдете го најдоброто прилагодување за вашите уши со Тестот за прилагодување на слушалките Galaxy’ со поддршка на Samsung.

Забелешка:

  • Ако сензорот чувствителен на допир не дојде во контакт со вашето уво, слушалката може да не работи. Користете врвови за слушалки што одговараат на вашите уши ако не слушате звук што ве известува дека слушалката е откриена.
  • Ако слушалките не се правилно поставени во вашите уши, некоја функција, како што е повик преку слушалките, може да не функционира. Користете пар врвови за слушалките што одговараат на вашите уши и правилно носите ги.
  • Следете ги сите објавени предупредувања и упатства од овластен персонал во области каде што е ограничена употребата на безжични уреди, како што се авиони и болници.

Чистење на отворот за микрофон, звучникот и воздушниот канал

Ако јачината на звукот е помала отколку што треба да биде со тековната поставка, исчистете го отворот за микрофонот, звучникот и воздушниот канал. Пред да го чистите звучникот, отстранете го врвот на слушалката од бравата на дното на слушалката.

Отстранете ги ушниот восок или остатоците со чиста, сува, мека четка, памук или слични алатки.

Чистење на слушалки 1. Чистење на слушалки 1.

① Отвор за микрофон

Чистење на слушалки 2. Чистење на слушалки 2.

② Звучник

Чистење на слушалки 3. Чистење на слушалки 3.

③ Воздушен канал

  • Користете мека, сува крпа за да ги исчистите слушалките по употребата.
  • Слушалките треба да се суви. Внимавајте течност да не дојде во контакт или да не влезе во слушалките.
  • Редовно чистете ги слушалките за да не се таложат восок од ушите или други остатоци во звучникот и воздушниот канал.

Забелешка: Не користете ништо остро и не користете прекумерна сила при отстранувањето на ушната маст или остатоците. Може да се оштетат отворот за микрофонот, звучникот и воздушниот канал.

Чистење на контактите за полнење

Ако батеријата не се полни правилно, избришете ги контактите за полнење со сува крпа.

контакти на слушалките за полнење.

Контакти за полнење

Чистење на слушалките и куќиштето за полнење

Кога куќиштето за полнење и слушалките се изложени на странски материјали, како што се прашина, песок или метални струготини, Galaxy Buds2 може да не се полнат правилно или може да се оштетат. Ако слушалките или куќиштето за полнење биле изложени на туѓ материјал, избришете ги со мека и сува крпа пред да ги вметнете во куќиштето за полнење.

За да се обезбеди најдобро искуство, се препорачува да ја ажурирате секоја софтверска компонента, вклучувајќи ја и апликацијата Galaxy Wearable, со најновата верзија. Ажурирајте го софтверот на слушалките преку услугата на безжичниот фирмвер (FOTA). Следете ги чекорите подолу за да го ажурирате софтверот  за Galaxy Buds2.

Чекор 1 Стартувајте ја апликацијата Galaxy Wearable на мобилниот телефон и допрете Поставките за слушалки.

Чекор 2 Допрете Ажурирање на софтверот на слушалките.

Чекор 3 Допрете го копчето Ажурирање.

Чекори за ажурирање на слушалките.

Забелешка: Сликите на екранот и менијата на уредот може да варираат во зависност од моделот на уредот и верзијата на софтверот.

Како да ја користите апликацијата Samsung Members

Ако се соочувате со тешкотии со вашиот мобилен телефон, таблет или уреди за носење Samsung, можете да ни испратите прашање во апликацијата Samsung Members. Дознајте повеќе за испраќање извештај за грешка.

Благодариме за повратните информации