Zmiany w funkcji synchronizacji aplikacji Galeria i Dysk Samsung Cloud oraz usłudze Premium Storage

Zmiany w funkcji synchronizacji aplikacji Galeria i Dysk Samsung Cloud oraz usłudze Premium Storage

Usługa Samsung Cloud nie będzie już obsługiwała funkcji synchronizacji aplikacji Galeria i Dysk Samsung Cloud oraz usługi Premium Storage, a twoje dane zostaną usunięte, jeżeli nie podejmiesz poniższych działań. Zakończenie świadczenia tych usług będzie odbywało się grupami krajów i w różnym czasie. Sprawdź, czy twój kraj jest w Grupie 1 czy Grupie 2.

Etap 1

Etap 2

Po Etapie 2

Grupy

Możesz migrować swoje dane do usługi Microsoft

OneDrive

Możesz pobrać swoje dane na komputer lub inne urządzenie

Dane usunięte

Grupa 1

Do 31 marca

Do 30 czerwca

Od 1 lipca 

Grupa 2

Do 31 maja

Do 31 sierpnia

Od 1 września 

Niektóre usługi w ramach Samsung Cloud ulegną zmianie; funkcje synchronizacji aplikacji Galeria i Dysk dla zasobu „Moje pliki” będzie teraz obsługiwana przez usługę Microsoft OneDrive (usługa dostępna w określonych krajach lub ograniczona do określonych modeli urządzeń). Wszystkie zdjęcia, filmy i inne pliki zsynchronizowane z aplikacją Galeria lub zasobem „Moje pliki”, które nie zostaną poddane migracji do usługi Microsoft OneDrive zostaną wkrótce usunięte z usługi Samsung Cloud. Musisz wykonać poniższe działania, aby przenieść lub pobrać wszystko to, co chcesz zachować. Jeżeli masz wykupiony plan subskrypcyjny usługi Premium Storage, zostanie on automatycznie anulowany wraz z rozpoczęciem Etapu 1; możesz zwrócić się o zwrot kosztów. Dowiedz się więcej na temat tego komunikatu.

Pamiętaj: Nie będziesz mieć już możliwości subskrybować synchronizacji usługi Samsung Cloud z aplikacją Galeria, Dysk lub usługą Premium Storage. 

Jakie masz opcje do wyboru?


Istnieją dwa sposoby na zachowanie istniejących danych, zsynchronizowanych z aplikacją Galeria i/lub Dysk Samsung Cloud.

Opcja 1 – Migracja do usługi OneDrive: Możesz skorzystać z integracji usługi OneDrive w celu przeprowadzenia migracji plików do usługi Microsoft OneDrive, co oznacza, że twoje zdjęcia i filmy zapisane w Galerii oraz pliki uprzednio zsynchronizowane z usługą Samsung Cloud będą teraz zsynchronizowane z usługą Microsoft OneDrive. Migracja będzie możliwa tylko do zakończenia Etapu 1, wraz z końcem którego wsparcie dla tych funkcji zostanie zakończone. Po tym terminie nie będziesz mieć możliwości przeniesienia danych między usługami Samsung Cloud i Microsoft OneDrive. Zapoznaj się z tym przewodnikiem, aby uzyskać szczegółowe instrukcje.

Opcja 2 – Pobranie danych na własne urządzenia: Możesz pobrać dane na własne urządzenia, tj. na urządzenia mobilne lub komputer, logując się do konta w usłudze Samsung Cloud. Masz na to czas do rozpoczęcia Etapu 2; później twoje dane zsynchronizowane z aplikacją Galeria i zapisane na Dysku Samsung Cloud zostaną usunięte z usługi Samsung Cloud. Jeżeli wybierzesz tę opcję, nie będziesz mieć możliwości przeprowadzenia migracji danych do usługi OneDrive w ramach Opcji 1. Funkcje synchronizacji z aplikacją Galeria i Dyskiem Samsung Cloud przestaną być dostępne i nie będziesz mieć możliwości ich ponownego użycia. Zapoznaj się z tym przewodnikiem, aby uzyskać szczegółowe instrukcje.

Kiedy przenosić dane?

Zakończenie świadczenia tych usług będzie odbywało się grupami krajów i w różnym czasie. Sprawdź, czy twój kraj jest w Grupie 1 czy Grupie 2.
 

Grupa 1

Do dnia 31 marca 2021 r. masz czas, aby przeprowadzić migrację danych z usługi Samsung Cloud do usługi Microsoft OneDrive.

Od dnia 1 kwietnia 2021 r. — jeżeli migracja lub powiązanie z usługą Microsoft OneDrive nie zostało jeszcze przeprowadzone — dane w aplikacji Galeria i zasobach „Moje pliki” nie będą już automatycznie synchronizowane, a usługa Dysk Samsung Cloud przestanie być dostępna.

Z dniem 30 czerwca 2021 r. te funkcje usługi Samsung Cloud zostaną całkowicie zakończone, a wszystkie dane zsynchronizowane z aplikacją Galeria i Dysk Samsung Cloud zostaną usunięte. Przed tą datą będziesz zmieć możliwość pobrania na urządzenie mobilne lub komputer danych zapisanych w chmurze, korzystając z witryny internetowej Samsung Cloud.

Pamiętaj: Stosowne dane zostaną usunięte w dniu, który przypada wcześniej — 90 dni po wystąpieniu o usunięcie pobranych danych lub wraz z dniem ostatecznego zakończenia wsparcia dla funkcji.


Grupa 2

Do dnia 31 maja 2021 r. masz czas, aby przeprowadzić migrację danych z usługi Samsung Cloud do usługi Microsoft OneDrive.

Od dnia 1 czerwca 2021 r. — jeżeli migracja lub powiązanie z usługą Microsoft OneDrive nie zostało jeszcze przeprowadzone — dane w aplikacji Galeria i zasobach „Moje pliki” nie będą już automatycznie synchronizowane, a usługa Dysk Samsung Cloud przestanie być dostępna.

Z dniem 31 sierpnia 2021 r. te funkcje usługi Samsung Cloud zostaną całkowicie zakończone, a wszystkie dane zsynchronizowane z aplikacją Galeria i Dysk Samsung Cloud zostaną usunięte. Przed tą datą będziesz mieć możliwość pobrania na urządzenie mobilne lub komputer danych zapisanych w chmurze, korzystając z witryny internetowej Samsung Cloud.

Pamiętaj: Stosowne dane zostaną usunięte w dniu, który przypada wcześniej — 90 dni po wystąpieniu o usunięcie pobranych danych lub wraz z dniem ostatecznego zakończenia wsparcia dla funkcji.

Co w sytuacji, gdy integracja z usługą OneDrive została już przeprowadzona?

Po zalogowaniu się do konta Samsung nie musisz ponownie integrować usługi z OneDrive. Możesz korzystać z funkcji synchronizacji aplikacji Galeria z usługą OneDrive. Opcja menu usługi OneDrive zostanie wyświetlona w obrębie usługi Samsung Cloud dla funkcji synchronizacji z aplikacją Galeria i zasobem „Moje pliki”. Pamiętaj, że Dysk Samsung Cloud nie będzie już wyświetlany.

Czy nadal możesz korzystać z innych funkcji usługi Samsung Cloud?

Nadal możesz cieszyć się funkcjami tworzenia kopii zapasowych/synchronizacji i przywracania innych danych, na przykład dla aplikacji Kontakty, Kalendarz i Notatki. 

Dziękujemy za twoją opinię